kizkulesi.gen.tr https://www.kizkulesi.gen.tr Kız Kulesi, Kız Kulesi Görüntüleri ve Tarihi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, kizkulesi.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Sun, 29 Mar 2020 00:00:00 +0000 60 Bakü Kız Kulesi https://www.kizkulesi.gen.tr/baku-kiz-kulesi.html Tue, 04 Dec 2018 19:34:10 +0000 Bakü kız kulesi Bakü'nün yanında Abşeronun en muhteşem ve gizemli mimarisidir. Bakü kız kulesı eski kale duvarlarının güneydoğu bölümünde, sahil parkın yakınında bulunan bir tarihi kuledir. Yüksekliği 28 metr Bakü kız kulesi Bakü'nün yanında Abşeronun en muhteşem ve gizemli mimarisidir. Bakü kız kulesı eski kale duvarlarının güneydoğu bölümünde, sahil parkın yakınında bulunan bir tarihi kuledir. Yüksekliği 28 metredir. Bakü kız kulesinde birinci katta duvarın kalınlığı 5 metreyi bulmaktadır. Kalenin içi 8 kata ayrılmıştır. Bakü kız kulesinde her kat yontma taşlarla inşa edilmiştir. Bakü kız kulesi 1964 yılından bu yana müze olarak faaliyet göstermeye başlamış ve 2000 yılında Unesco'nun dünya mirası listesine girmiştir. Bakü kız kulesi Azerbaycanın amblemlerinden biridir. son yıllarda Bakü kız kulesinde ve onun etrafındaki meydanda Nevruz Bayramı şenlikleri yapılmaktadır. Bakü kız kulesinin etimolojisi hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır fakat bunlardan en bilineni kalenin kızla ilgili efsanesidir. Efsaneye göre kardeşi tarafından kalede saklanan kız bir süre sonra bu azaba dayanamadı ve kendini kalenin başından Hazar Denizi'nin sularına bırakmıştır. 

Bakü Kız KulesiBakü kız kulesi duvarları üzerindeki kitabede Arap dilinde ''Davud'un oğlu Mesut'un kulesi'' yazmaktadır. Araştırmacılar bu şahsın kız kulesini inşa ettiren feodal hakim olduğunu tahmin etmektedirler. Ancak bu tür kitabelerde genelde mimarların adının belirtildiği dikkate alındığında ''Davud'un oğlu Mesut''un kız kulesini inşa eden mimar olduğunu söylemek mümkündür. Kitabenin üzerindeki yazı tarzı ve çizgisi XII yüzyıl yazısına yakın olduğundan kız kulesinin bu dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. Yüceliği ve dış görüntüsü ile Azerbaycan'ın savunma kuleleri içerisinde eşi olmayan kız kulesi, planının eşsiz biçimi ile ilgi çekmektedir. Bu eşsiz görüntüyü yuvarlak kuleye bitişik çıkıntı oluşturmuştur. Araştırmacılar olan çıkıntıyı dayanak duvarı, dalga kıran yada gizli hazine yeri olarak düşünmüşlerdir. Fonksiyonu belli olmayan bu ayrıntının üstü kale savunucuları için savaşta ek yerde olabilir diye düşünülmüştür. 

Bakü kız kulesinde yüce silindir yapı dışarıdan aşağıdan yukarıya doğru hafifçe daraldığı görüldüğü halde, içeride zemin yukarı kalktıkça genişlemektedir. (Birinci katta iç çapı 6,25 m, son katta iç çapı 7,0 m.) Bakü kız kulesi dev bir kaya üzerine inşa edilmiştir. en yüksek kapasite yüksekliği 30 metreyi bulan yuvarlak kulenin inişli sal kayanın yukarısında bulunmaktadır. Bakü kız kulesinde kuleden ayrılan çıkıntı biraz alçaktır. Bakü kız kulesindeki çıkıntının yüksek ve kalın taş kütlesi kulenin çemberine dokunandır. bakıldığında sanki çıkıntı burkularak kule silindire dönüşüyor. Yukarıdan bakıldığında ise ''dokuz''görüntüsünü yaratmaktadır. Bakü kız kuesinin birinci mertebesinin yüksekliği 3 metre, diğer mertebelerinin yüksekliği ise 2,5 metre'dir. Katlar arasındaki bağlantı kalenin güneydoğu duvarının içerisinde yapılmış merdivenlerle sağlanmaktadır. Bakü kız kulesi kapısının ağzında geçmişte birkaç kuyu olmuştur. Bakü kız kulesine orta çağda girmek isteyen herkes bu kuyuların yanından dikkatlice geçerek merdiven aracılığıyla kapıya kalkmalı, giriş yolu üzerinde olan kapılardan geçmeli ve birinci kata girmelidir. Kale duvarının ortasındaki delikten üst katlara çıkmak için ip merdivenlerden kullanılmaktaydı.
]]>
İstanbul Kız Kulesi https://www.kizkulesi.gen.tr/istanbul-kiz-kulesi.html Tue, 04 Dec 2018 20:39:29 +0000 İstanbul kız kulesi; neredeyse  2500 yıl öncesine dayanan İstanbul şehrinin yaşadıklarına şahitlik eden bir yapıttır. Antik çağa dayanan geçmişi ile bir çok medeniyete kucak açmıştır. Gerek eski Yunan, Bizans imparatorlu İstanbul kız kulesi; neredeyse  2500 yıl öncesine dayanan İstanbul şehrinin yaşadıklarına şahitlik eden bir yapıttır. Antik çağa dayanan geçmişi ile bir çok medeniyete kucak açmıştır. Gerek eski Yunan, Bizans imparatorluğu ve Osmanlı imparatorluğu olarak günümüze kadar gelmiştir. Birçok efsaneye konu olmuştur. Yer olarak İstanbul boğazının Marmara denizi'ne yakın bulunan kısmından Salacak açıklarında bulunan küçük ada üzerine kurulmuştur.

İstanbul kız kulesi tarihçesi 

Üsküdar' da Bizans devrinden kalan tek eserdir. Bu kule M.Ö. 24 yıllarına kadar uzanan bir tarihi sahip olmak ile birlikte Marmara ile Karadeniz'in birleşmiş olduğu ufak bir ada üzerinde kurulmuştur. Avrupalı tarihçiler bu kuleye Leander kulesi demektedir.

M.Ö. İstanbul kız kulesi: Kız kulesinin adacık olması bu zamana dayanmaktadır. İlk kez kız kulesinin bulunduğu kayalıktan M.Ö. 410' da söz edilmektedir. Bu tarihte Atinalı komutan Alkibiades, boğazdan geçen gemileri denetleyip vergi almak amaçlı olarak bu kuleyi inşa etmiştir. Sarayburnu'nun bulunduğu kısımdan kız kulesinin olduğu yere kadar zincir gerilerek boğaz kontrolu sağlanmaktadır. M.Ö. 341'de Yunan komutan Chares, Bu adaya eşi için anıt mezar yaptırmıştır.

Roma dönemi İstanbul kız kulesi: Adanın üstündeki ilk yapı M.S. 1110 yıllarında İmparator Manuel Comnenos tarafından yaptırılmıştır. Bu kral şehrin savunması için iki kule daha inşa ettirmiştir. Kız kulesinin bulunduğu yere hemde Topkapı sahili tarafına yaptırmıştır. Bu kulelerin amacı Ticaret gemilerinden vergi almak ve düşman gemileri sokmamaktır.

Bizans dönemi İstanbul kız kulesi: Önceleri zaman zaman tahrip olan İstanbul kız kulesini yeniden onarılmıştır. İstanbul fetih edildiği zaman kız kulesi Venediklilerin üs olarak kullanılmıştır. 

İstanbul Kız KulesiOsmanlı dönemi İstanbul kız kulesi: Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra kuleyi yıktırarak yerine kale yaptırır. Kaleye koyulan toplar liman içerisindeki gemiler için etkili bir silah olmuştur. Osmanlı döneminde kız kulesi savunma yeri olmaktan çıkıp bir gösteri yerine dönmüştür. Günümüzdeki kız kulesinin alt katın temelleri Fatih devrinin yapısıdır. 1510 yılında İstanbul'da olan depremde şehir ile birlikte kulede zarar görmüştür. Yavuz Sultan Selim zamanında kule onarılmıştır. Etrafına göre kulenin sığ olması sebebiyle fener takılmıştır. 1719 yılında fenerde yağ kandili sebebiyle yangın meydana gelmiştir. Bu yangınla kulenin ahşap yeri tamamı yanmıştır. !725 yılında Nevşehirli Damat Ferit paşa tarafından detaylı bir onarımdan geçirilmiştir. Onarımda kız kulesi kurşun kubbeli ve fener kısmı da  kagir ve camlı olarak restore edilmiştir. İstanbul kız kulesi Osmanlı'nın çöküşünde tekrardan savunma amaçlı kullanılmıştır. Sonradan karantina hastanesi olarak kullanılmıştır. 1832-1833 yıllarındaki tadilat ile günümüzdeki şekli verilmiştir. Osmanlı-barok mimarisi uygulanarak mermer kısmına 2. Mahmut'un tuğrası kitabeyle mermere yerleştirilmiştir. 

Cumhuriyet dönemi İstanbul kız kulesi: Kulenin çürüyen kısımları yıkılarak betonarme olarak  ikinci dünya savaşı döneminde yenilenme yapılmıştır.Kız kulesi 1959 yılında Askeriye'ye devredilmiştir.Boğaz ve deniz trafiğini denetlemek için radar koyulmuştur. 1965'te kapatıldı. 1983-1992 yıllarında ara istasyon olarak kullanılmıştır. Tarihin kokusunu içinde bulunduran İstanbul kız kulesi günümüzde ise cafe-restaurant olarak kullanılmaktadır.
]]>
Buca Kız Kulesi https://www.kizkulesi.gen.tr/buca-kiz-kulesi.html Wed, 05 Dec 2018 13:40:30 +0000 Buca Kız Kulesi; İzmir’e bağlı Buca ilçesinde bulunur. Yakın zamanımıza değin bağ ve zeytinlik ağaçları içerisinde iken, günümüzde kentleşen alan içerisinde kalan yapı, Levanten Rum olan “Hacı Andoniyadis'e ait bir Buca Kız Kulesi; İzmir’e bağlı Buca ilçesinde bulunur. Yakın zamanımıza değin bağ ve zeytinlik ağaçları içerisinde iken, günümüzde kentleşen alan içerisinde kalan yapı, Levanten Rum olan “Hacı Andoniyadis'e ait bir kule ev” dir. Zemin kısmı geniş bir tabana oturan binanın, yukarı doğru bakıldığı zaman, konik bir yapıda olduğu daha çok anlaşılır. Yapıldığı dönemde taş malzemeden oluşturulan bu binanın üst terasına dışarıdan dolanarak bir merdiven ile çıkılmakta olup, tepesinde daire şeklinde, minare şerefesini andıran terası, teras üzerinde ise yine konik yapıda külah bir çatısı bulunur. Rum Hacı Andoniyadis’ in ölümünden sonra sahipsiz kalan bu konik biçimli kule benzeri ev, zamanla gençlerin buluştuğu yer haline gelir. Genel olarak hafta sonları beldedeki evlenme çağına gelen genç kızlar kulede, genç erkekler ise kulenin etrafında doluşmaktaydı. Tarihin akışına göre, bu kule benzeri evin adı kız kulesi olarak değişmiştir.

Buca Kız Kulesinin Yapılış Tarihi; Yapılış tarihi bilinmeyen bu tarihi bina halen eski canlılığını koruyarak, bulunduğu ortama ayrı bir güzellik vermektedir.

Buca Kız Kulesine Nasıl Gidilir: üzerinde sefer sayılı olan,  belediyeye ait toplu taşıma araçlarıyla direkt veya aktarmalı olarak, Hüdaverdi Cami, Selviler, Işıklı Parkı, Selviler, Işıklı Parkı, Park, İstiklal, İşçievleri Son Durak, İstiklal, Evka 1 İtfaiye, Çakıl, Mustafa Eren Parkı, Vergi Dairesi 2, Evka 1 İtfaiye, Çakıl, Buca Belediye Sarayı, Ana Sağlığı ve Özgün duraklarından Buca kız kulesi’ne rahatlıkla ulaşılabilir.

Buca Kız Kulesi

Buca İlçesi: Buca’nın Adı Rumca dan; Köşede, kenarda kalan köy anlamındaki Bovios sözcüğünden gelmektedir. Buca ilçesinin ilk kuruluş tarihi İ.Ö 630 yılına kadar gitmekte olup, tarihi bir ilçemizdir.
17. yüzyılın sonları bir tatil yeri olan Buca, yaşadığı tarihin izlerini günümüze kadar getiren yapıların sahibidir. Eski tarihi dönemlerde üzüm bağları ile de meşhur olan Buca ilçesi; şu anda da hipodrom ve haraları ile İzmir'in önemli ilçelerinden biri durumundadır.

]]>
Kız Kulesi Nasıl Yapıldı https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi-nasil-yapildi.html Thu, 06 Dec 2018 09:13:22 +0000 Kız Kulesi Nasıl Yapıldı, Kız kulesi İstanbul boğazı girişindeki kayalık üzerine dizayn edilmiş küçük bir kuledir. İstanbul’un sembollerinden birisidir. Geçmiş dönemlerde  gözetleme kulesi, deniz feneri olarak da kullan Kız Kulesi Nasıl Yapıldı, Kız kulesi İstanbul boğazı girişindeki kayalık üzerine dizayn edilmiş küçük bir kuledir. İstanbul’un sembollerinden birisidir. Geçmiş dönemlerde  gözetleme kulesi, deniz feneri olarak da kullanılmıştır, İstanbul boğazı girişini ifade eden bir mihenk noktasıdır. Üsküdar’ın sembolü haline gelmiş bir kuledir, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan sadece bu eserdir. M.Ö. 24 yıllarına kadar dayanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerinde inşaa edilmiştir. Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi olarak adlandırırlar. 

Kendi kendine yeten bir tarihe sahip olan bu kule yüzyıllardır anlatılan efsaneleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kızkulesi ile ilgili anlatılan ilk efsane; Ovidius’un kaydettiği bir aşk hikayesi. Zamanında Üsküdar bölgesinde Tarnıça Afrodit adına bir tapınak vardır. Hero’da genç kızların vazife aldığı bu tapınağın rahibelerindendir. Kulede kumruların bakımı ile görevlidir. Aşka yasaklıdır. Her ilkbaharda doğanın uyanışı adına tapınak çevresinde kutlamalar yapılır, çevre şehirlerden insanlar akın akın tapınağın bulunduğu alana gelir, yenilir içilir, aşkı bulamayanlar Afrodit’e ma­bedinde yakararak aşkı yaşayabilmek için yakarırlar. Bo­ğazın diğer kıyısında oturan Leandros’ta bu kutlamalara katılmak için tapınağa geldiğinde Hero’a rastlar. Birbirine aşık olan iki genç, Leandros’un gece kuleye gelmesi ile aşklarını kutsarlar. Kız Kulesi her gece iki gencin gizli aşkına şahit olur. Leandros’un yüzerek kuleye geldiği fırtınalı bir günde kıskanç bir rahip feneri söndürür. Karanlıkta yönünü bulamayan Leandros boğazın serin sularında kaybolur.. Sevgilisinin öldüğünü gören Hero da kendini Kızkulesi’nden Boğazın serin sularına bırakır.

Kız Kulesi Nasıl YapıldıKız kulesi nasıl yapıldı, Bu Muhteşem Kuleyle ilgili bahsedileceklerden biri de Kleopatra’nın sonunu anımsatan bir sonun dillendirildiği yılan hikayesidir. Efsaneye göre kralın birine, en çok sevdiği kızı on sekiz yaşına bastığında bir yılan tarafından sokularak öleceğinden bahsedilir. Bunu duyan kral denizin ortasındaki bu kuleyi inşa ederek kızını burada yaşaması konusunda ikna eder. Kaderin kaçınılmazlığını ispatlarcasına, kuleye gönderilen üzüm sepetinden çıkan bir yılan, prensesi sokarak zehirler. Kral, kızına demirden bir tabut yaptırır. Ayasofya’nın giriş kapısının üzerine koydurur. Bugün bu tabutun üzerinde iki delik vardır. Yılanın ölümünün ardından da onu rahat bırakmadığına dair efsaneler anlatılmaktadır.
]]>
Kız Kulesi Efsanesi https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi-efsanesi.html Fri, 07 Dec 2018 03:28:48 +0000 Kız kulesi efsanesi; İstanbul'un Bizans döneminden beri varlığını koruyan; tarihi, kültürel, turistk, vs. etkinliklerde artık Üsküdar'ın sembolü haline gelen, Salacak kıyılarının biraz açığında görülen kulenin efsanesidir. Kar
Kız kulesi efsanesi ile ilgili hemen herkes tarafından bilinen bir öykü vardır. Aslında kız kulesi efsanesinin var olmasının en büyük sebeplerinden biri de ilk yapılış amacının gizemini hala koruması ve bu gizem yerine yazılan bir efsanenin dilden dile yayılmasıdır. Bu hikayeye göre kız kulesi efsanesinin kökeni eski çağlarda yaşamış bir Bizans imparatorunun kızını korumaya çalışmasına dayanır. Çünkü; hikayeye göre bu imparator; kızının yılan sokması sonucu öleceği kehanetini öğrenir ve kızını yılan sokmasını önlemek amacıyla bugün Kız Kulesi olarak bildiğimiz kuleyi inşa ettirir, kızını da buraya yerleştirir. Yani bir nevi kızını karantinaya alır. Yıllar geçer, imparatorun kızı epey ağır bir hastalığa yakalanır. Doktorların yoğun çabaları ile kız iyileşir. İyilşemesinden sonra kıza hediye olarak bir sepet içinde üzüm gönderilir. Fakat üzümlerin arasına Kız Kulesine götürülmeden önce bir yılan girmişti. Tahmin edileceği üzere kız üzüm yerken bu yılan kızı ısırır ve imparatorun kızı kehanetteki gibi yılan sokması sonucu ölür. Aslında bu hikaye, kuşaktan kuşağa kaderden kaçılamayacağını belirtek üzere anlatılmıştır. Fakat bu amaçla anlatıla anatıla ve kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla, zamanla kız kulesi efsanesi halini almıştır.
Kız Kulesi Efsanesi
Bu kız kulesi efsanesi dışında, bugün gördüğümüz kulenin ne amaçlarla kullanıldığını incelersek; yapıldığı ilk günden bugüne kadar Marmara Denizi'nden geçen gemilere yol gösterici bir deniz feneri olma görevini hiç bırakmadığını görürüz. Bunun dışında Bizansın ilk dönemlerinde bu kule bir anıt mezar olarak kullanılmıştır. Kimin mezarı olduğu tam olarak bilinmemektedir. Sonraki dönemlerde, yine Bizans imparatorluğu zamanında bu binaya çeşitli ekler yapılmıştır ve kız kulesi bir bakıma gümrük kapısı görevi görmüştür. Denizin ortasındaki bir kule böyle bir amaç için kullanılmaya çok müsait olduğu için, Bizans döneminde kulenin gümrük görevi uzun süre devam etmiş ve boğazdan geçen gemiler bu kuledeki görevlilerce kontrol edilmiştir.

İstanbul'un fethiyle beraber Kız Kulesi de Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiş ve kız kulesi efsanesi yeni bir boyut kazanmıştır. 1453'ten devletin resmen sonlanmasına kadar Kız Kulesi gösteri platformu, savunma noktası, hastane-karantine bölgesi gibi birçok amaç için kullanılmıştir. Bir dönem Kız Kulesi'nin bugün gördüğümüz kısmı dışında etrafında da bazı duvarlar, vs. askeri yapılar olması sebebiyle savunma amacıyla stratejik bir konumdaydı. Yani gümrük olsun, hastane olsun, savunma olsun, denizin ortasına böyle inşa edilmiş mükemmel bir yapıyı ne amaçla kullanırsanız kullanın, neredeyse tam verim almanız mümkündür.

Kız kulesi efsanesi cumhuriyet döneminde uzun süre geçirdiği sönük bir dönemden sonra, 2000 yılında restore edilmiştir ve lüks bir restaurant halini almıştır. (Bugün gördüğümüz yapının tamamına yakını Fatih döneminden kalmadır. Restore edilen kısım içeride kulenin bugünkü amacına uygun hale getirilmesi için dekorasyon, iç mimari, vs. alanlarda yapılan yeniliklerdir.) Yani bugünkü kullanılış amacı daha çok hizmet ve turizm sektörlerine yöneliktir. Günümüzde kuleye ulaşım ise Salacak ve Ortaköy'den küçük teknelerle yapılmaktadır.

Kız kulesi efsanesinin eski çağlardan bu yana kullanılmış farklı farklı isimleri olsa da bugün artık Kız Kulesi ismiyle bütünleşmiştir (diğer dillere çevirisi de bire bir 'Kız Kulesi' sözünün karşılığı olacak şekilde yapılmaktadır) ve Üsküdar'ı]]>
Kız Kulesi Nasıl Giderim ? https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi-nasil-giderim.html Fri, 07 Dec 2018 03:48:59 +0000 Kız Kulesi, İstanbul'un tarihi sembollerinden biri olmakla birlikte, istanbul boğazı'nın gözbebeğidir. Peki Kız Kulesi'ne nasıl ulaşılır Üsküdar'dan: Üsküdar/Salacak'tan - Kızkulesi'ne ring sefer Kız Kulesi, İstanbul'un tarihi sembollerinden biri olmakla birlikte, istanbul boğazı'nın gözbebeğidir. Peki Kız Kulesi'ne nasıl ulaşılır

Üsküdar'dan:

Üsküdar/Salacak'tan - Kızkulesi'ne ring seferleri:

Hafta içi 12:30 – 18:30, hafta sonu ise 11:00 – 18:30 saatleri arasında ring seferi mevcuttur.

Kız Kulesi Nasıl Giderim Ortaköy'den Kızkulesi'ne:

Ortaköy’den Kızkulesi'ne: 13:00,15:00,17:00 (Ortaköy cami yanı, İdo deniz iskelesi),

Kızkulesi'nden Ortaköy'e: 14:30, 16:30, 18:30’da tekne seferleri mevcuttur.

Kızkulesi hafta içi hergün 12:30 – 18:30 ve haftasonu 11:00 - 18:30 saatleri arasında herkese açıktır. Ulaşım maliyeti 5-6-7 lira civarında.

]]>
Kız Kulesi İle ilgili Resimler https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi-ile-ilgili-resimler.html Fri, 07 Dec 2018 22:24:37 +0000
]]>
Kız Kulesi İle ilgili Şiirler https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi-ile-ilgili-siirler.html Sat, 08 Dec 2018 05:39:25 +0000 sen küçük kız sen peri sanırım sabah güzel bir güne merhaba demek için yüzüne bakmak kafi hani herkes gülebilir, gülümseyebilir fakat bir tebessümle koca bir dünyayı kim bir resme taşıyabi sen küçük kız

sen peri

sanırım sabah güzel bir güne merhaba demek için

yüzüne bakmak kafi

hani herkes gülebilir, gülümseyebilir

fakat bir tebessümle koca bir dünyayı kim bir resme taşıyabilir

gözlerin

gözlerin kırlangıç göğü

kirpiklerinde kanatları ıslak martıların ayak izleri

saçlarındaki her telde bir başka rüzgar

poyraz, samyeli

sen küçük kız

sen

bakışlarıyla kız kulesi efsanesine ayna tutan

bir İstanbul perisi...

Kız Kulesi İle ilgili Şiirler ...

sen gülümsersin

göçebe martılar denize kavuşur

karanlık bir gecede annesini kaybeden çocuk

gözlerinde annesini bulur

Üsküdar yağmurlarla yıkanır

serin bir İstanbul akşamı

sıralı ağaçlardan lodosa dolanır gözyaşları

sen gülümsersin

pardösü giyinir kızkulesi

şemsiyelerin gölgesinde çiçeklerlerle buluşur

caddelerde buğusu tüten düş kırık...

...

KIZ KULESİNİN GÖLGESİ

Kim bilebilir hangi asiklar hayal kurdu golgesinde

Kim bilebilir kac kisi askini sahit tuttu golgesinde

Kim bilebilir kac kisi huznunu paylasti golgesinde

Kim bilebilir umudunu yitirdiginde kostu golgesine

Kim bilebilir.......

Sen bilemessin aski sahipsiz sanan karanliklarin golgesi...

]]>
Kız Kulesi Tarihçesi https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi-tarihcesi.html Sat, 08 Dec 2018 12:36:23 +0000 Kız kulesi İstanbul boğazının girişinde ada şeklinde kule olarak inşa edilmiş bir yapıdır.Oldukça etkileyici bir hikayesi olduğundan bir çok kişi tarafından ziyaret akınlarına uğramaktadır.İstanbul’un en iyi temsil eden ya Kız kulesi İstanbul boğazının girişinde ada şeklinde kule olarak inşa edilmiş bir yapıdır.Oldukça etkileyici bir hikayesi olduğundan bir çok kişi tarafından ziyaret akınlarına uğramaktadır.İstanbul’un en iyi temsil eden yapıt olarak görünen bu kule eskiden deniz feneri , gözetleme kulesi olarak kullanılmış.İstanbul’un gizemli mekanlarından birisi olan kız kulesinin oldukça etkileyici bir hikayesi olmasının yanı sıra , aşıkların ve turistlerin en çok ziyaret ettikleri yapı olarak bilinmektedir.Kız kulesiyle ilgili olarak söylenen bir çok hikaye olduğundan en doğru bilinen hikayesi olarak sizinle paylaşacağım.

Osmanlı zamanlarında bölge kralının kızı için söylenen bir söz neticesinde 18 yaşına geldiğinde yılan tarafından sokularak öleceği olmuştur.Bu sözü duyan kral denizin ortasına bir kule yaptırarak kızını burada yaşaması için ikna etmiştir.Zaman geçtikten sonra kuleye gelen bir meyve sepeti içerisinden çıkan yılan kralın kızını sokarak öldürür.Kral kızına demirden bir tabut yaptırarak Ayasofya müzesinin giriş kapısının üzerine yerleştirir.Ziyaretçiler tarafından görülen 2 adet delik olması , o zamanlar içerisinde yılanın , prensesi rahat bırakmadığı görülmektedir.

Adeta kaderden kaçılmayacağını kanıtlarcasına bir hikaye olduğu fakat ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu tartışılır bir hikayedir.Günümüzde kız kulesini ziyarete giden insanlar için özel olarak hazırlanmış kafeler ve restaurantlar bulunmaktadır.İstanbul ziyaretiniz esnasında mutlaka buraya gitmenizi tavsiye ederim.

Kız Kulesi Tarihçesi

Kız kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan,İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında,Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır.

Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir.MÖ 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule,Karadeniz’in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerinde kurulmuştur.

Bugün görülen kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları Fatih devri yapısıdır. Kulenin etrafındaki sahanlık geniş kaplanmıştır. Üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada, kuleye şimdiki şeklini veren Sultan II. Mahmut’un, Hattat Rasim’in kaleminden çıkmış 1832 tarihli bir tuğrası vardır. Kulenin Eminönü tarafı daha genişçe olup burada bir de sarnıç vardır.

İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan, savunma kalesine, sürgün istasyonundan, karantina odasına kadar birçok işlev yüklenmiştir. Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen gemilere göz kırpan feneri ile yol gösterme işlevini hiç kaybetmemiştir.Geçmişten geleceğe en çok da düşlere yol göstermektedir Kız Kulesi. Kız Kulesi 2000 yılında restore edilerek, artık çatal-bıçak seslerinin duyulduğu bir mekân haline dönüştürülmüştür. Kız kulesine ulaşım Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapılmaktadır.

Çok eski tarihi geçmişi olan Kız Kulesi, bir zamanlar, Boğazdan geçen gemilerden vergi alınmak maksadı ile kullanılmıştır. Kule ile Avrupa Yakası boyunca büyük bir zincir çekilmiş ve gemilerin Anadolu Yakası ile Kız Kulesi arasından geçişine(o zamanlar gemi boyutları küçük olduğu için geçebilmekteydi) izin verilmiştir. Bir süre sonra Kule, zinciri taşıyamamış ve Avrupa Yakasına doğru yıkılmıştır. Kuleden suyun içine bakıldığında yıkıntıları görülmektedir.

]]>
Kız Kulesi Hikayesi https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi-hikayesi.html Mon, 03 Feb 2020 06:04:34 +0000 Kız Kulesi, İstanbul Boğazının Marmara Denizine yakın kısmında Salacak açıklarında bulunan küçük adacık üzerine yapılmış bir yapıdır. Üsküdar'ın simgesi olan kule Üsküdar da Bizans'tan kalan tek eserdir.Tarihte zaman Kız Kulesi, İstanbul Boğazının Marmara Denizine yakın kısmında Salacak açıklarında bulunan küçük adacık üzerine yapılmış bir yapıdır. Üsküdar'ın simgesi olan kule Üsküdar da Bizans'tan kalan tek eserdir.Tarihte zaman zaman gözetleme kulesi, deniz feneri gibi amaçlarla kullanılmış ve yıllardır İstanbul'un sembollerinden biri olmuştur. Bugün görülen kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları Fatih devri yapısıdır. Geçen yüzyıldaki görüntüsü korunmuş zamanımızda da turizme tahsis edilerek lokanta ve seyir balkonu olarak hizmet görmektedir. Kız kulesi kara sevdayı, gizemli hikayeleri anımsatan yapısı ile alımlı sevdalı ve denizin ortasında yalnızlığı ifade eder. Yüzyıllardır Kız Kulesi hakkında bir çok hikaye anlatılmış adeta bir efsane olmuştur.

Ovidius Hikayesi
Üsküdar yamaçlarında zamanın birinde tanrıça Afrodit adına bir tapınak vardır. Hero'da genç kızların görev yaptığı bu tapınağın rahibelerinden biridir ve aşka yasaklıdır. Kulede kumrulara bakmakla görevlendirilmiştir. Her yıl ilkbaharda doğanın uyanışı adına tapınak çevresinde törenler yapılır, yenilir içilir ve aşkı bulamayanlar Afrodit'e mabedinde aşkı bulmak için yakarırlar. Boğazın karşı kıyısında oturan Leandros bu tören için geldiğinde Her ile karşılaşır ve aşık olurlar. Leandros gece kuleye gelir ve aşklarını kutsarlar ve kule her gece iki gencin gizli aşkına tanıklık eder. Leandros'un yine kuleye geldiği fırtınalı bir günde kıskanç bir rahip kulenin fenerini kapatır. Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros Boğazın sularında yok olur. Bu durum karşısında üzülen Hero da kendini Boğazın sularına bırakır.

Yılan Hikayesi
Bizans imparatorunun bir kızı olur ve kral buna çok sevinir. Kral ülkenin bilginlerini kızını yetiştirmesi için görevlendirir. Ancak bilginlerden birisi kızının 18 yaşına geldiği zaman bir yılan tarafından sokularak zehirlenip öleceğini söyler. Bu yorumdan etkilenen kral denizin ortasındaki küçük bir ada üzerinde bulunan kuleyi düzenlettirir. Kızını buraya yerleştirir, böylece yılandan kızını korumuş olacaktır.
Yıllar geçer kız on sekiz yaşına yaklaşır bütün tedbirlere rağmen, kıza gönderilen üzüm sepetinin içinde bir yılan kuleye gider. Kimse farkına bile varamadan prensesi yılan sokar, zehirler ve kız ölür. Bu olay karşısında çok üzülen kral kaderden kaçılamayacağını anlar. Kızının toprağa gömülürse yılanlara yem olacağını düşünür ve kızının cesedini mumya yaptırıp pirinç tabuta koydurur. Bu tabutu da Ayasofya'nın yüksek duvarlarından birinin üstüne yerleştirilmesini ister. Bu şekilde kızının hiç değilse ölüsünün yılanlardan korunacağını düşünür. Bu tabutun üzerinde iki delik görülmüş ve yılanın kızı ölümünden sonra da rahat bırakmadığı anlatılır.

Kız Kulesi Hikayesi
Battal Gazi Hikayesi
Osmanlı döneminde Battal Gazi'nin askerleri ile birlikte kuleye baskın yaptığı, kulede bulunan hazineleri alarak burada yaşayan Üsküdar Tekfurunun kızını kaçırdığı anlatılır. İstanbul'u kuşatmaya gelen Battal Gazi kuşatmadan bir sonuç alamayınca Kız Kulesinin önündeki kıyıya karargah kurar ve yedi yıl burada kalır. Hikayeye göre Battal Gazinin bu kadar uzun süre burada kalmasının asıl sebebi Üsküdar Tekfurunun kızına aşık olmasıdır. Üsküdar Tekfuru Battal Gaziden korkusuna kızını hazineleri ile birlikte kuleye kapatır. Şam seferinden sonra Üsküdar'a  dönen Battal Gazi kayık ile kuleye gider hazineleri ve kızı alarak Üsküdar'dan atına atlayıp oradan uzaklaşır. Çok söylenen "Atı alan Üsküdar'ı geçti" lafı buradan gelmektedir.
Hikayelerde geçen prenseslere atfen buraya Türkler Kız Kulesi ismini vermişlerdir.
]]>
Kız Kulesi https://www.kizkulesi.gen.tr/kiz-kulesi.html Sun, 09 Dec 2018 15:19:02 +0000 Kız kulesi İstanbul boğazı girişindeki kayalık üzerine kurulmuş küçük, şirin bir kuledir. İstanbul’un sembollerinden birisidir. Tarih içinde gözetleme kulesi, deniz feneri olarak kullanılmış, istanbul boğazı girişini belirten Kız kulesi İstanbul boğazı girişindeki kayalık üzerine kurulmuş küçük, şirin bir kuledir. İstanbul’un sembollerinden birisidir. Tarih içinde gözetleme kulesi, deniz feneri olarak kullanılmış, istanbul boğazı girişini belirten bir mihenk noktasıdır. Geçen yuzyıldaki görüntüsünü koruyan kule turizme tahsis edilmiş lokanta ve seyir balkonu ile servis vermektedir. Suların, karasevdanın ve söylencelerin gizemini taşıyan Kız Kulesi, istanbul'un en romantik ve gizemli mekanlarından biri. Alımlı, sevdalı ve denizin ortasında bir başına, yapayalnız.

Kendi kendine yeten bir tarihe sahip olan mekan, yüzyıllardır anlatılan efsaneleriyle de bir ilgi odağı. Kızkulesi ile ilgili anlatılan ilk hikaye; Ovidius'un kaydettiği bir aşk hikayesi. Zamanında Üsküdar sırtlarında Tarnıça Afrodit adına bir tapınak vardır. Hero'da genç kızların görev yaptığı bu tapınağın rahibelerindendir. Kulede kumrulara bakmakla görevlidir. Aşka yasaklıdır. Her ilkbaharda doğanın uyanışı adına tapınak çevresinde törenler yapılır, çevre şehirlerden insanlar akın akın tapınağın çevresine gelir, yenilir içilir, aşkı bulamayanlar Afrodit'e ma­bedinde yakararak aşkı yaşayabilmek için yakarırlar. Bo­ğazın karşı kıyısında oturan Leandros'ta bu törene katılmak için tapınağa geldiğinde Hero'yla karşılaşır. Birbirine aşık olan iki genç, Leandros'un gece kuleye gelmesi ile aşklarını kutsarlar. Kızkulesi her gece iki gencin gizli aşkına tanıklık eder. Leandros'un yüzerek kuleye geldiği fırtınalı bir günde kıskanç bir rahip feneri söndürür. Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros boğazın sularına gömülür. Sevgilisinin öldüğünü gören Hero da kendini Kızkulesi'nden Boğazın sularına bırakır. Bu Muhteşem Kuleyle ilgili söylencelerden biri de Kleopatra'nın sonuna benzer bir sonun anlatıldığı yılan hikayesidir. Kehanete göre kralın birine, çok sevdiği kızı onsekiz yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak öleceği söylenir.Bunun üzerine kral denizin ortasındaki bu kuleyi onararak kızını buraya yerleştirir. Kaderin kaçınılmazlığını kanıtlarcasına, kuleye gönderilen üzüm sepetinden çıkan bir yılan, prensesi zehirler. Kral, kızına demirden bir tabut yaptırarak Ayasofya'nın giriş kapısının üstüne yerleştirir. Bugün bu tabutun üstünde iki delik vardır. Yılanın ölümünden sonra da onu rahat bırakmadığına dair hikayeler anlatılır.

Kız Kulesi

Kız Kulesi oldukça zarif silüetiyle İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi, efsaneleriyle de ünlüdür. Kız Kulesi’ne ilişkin rivayetlerin en eskilerinden biri, İstanbul’un, ya da o zamanki adıyla Byzantium’un Atina’nın hükümranlığı altında olduğu döneme dayanmaktadır. Bu rivayete göre, Makedonya Kralı Filip’in İstanbul’a saldırma ihtimaline karşı, Atina krallığı, İstanbul’u korumak üzere Amiral Hares komutasında 40 gemi gönderir. Hares’in çok sevdiği eşi Damalys öldüğünde, amiral, eşini buradaki kayalıkların içine oydurduğu bir mezara defneder. Bizans dönemiyle ilgili efsane de, eski Yunan hikayesindeki gibi “acı son”la biter. Falcılar, Bizans imparatoruna, "Sevgili kızını, yılan sokacak ve ölecek" derler.

İmparator bunun üzerine denizin ortasındaki kayalıklara bir ev yaptırarak kızını buraya yerleştirir. Ancak genç bir subay, kıza aşık olur. Delikanlının prensese gönderdiği çiçek sepetine gizlenen bir yılan genç kızı sokarak öldürür. Bir başka efsaneye göre ise, Leandra adlı bir genç, her gece, sevgilisiyle buluşmak için yüzerek Boğaz’ı geçmektedir. Sevgilisi de Leandra’ya yol göstermek için, Kız Kulesi’nin bulunduğu kayalıkların üstünde ateş yakmaktadır. Fırtınalı bir gecede genç kızın yaktığı ateş söner ve kayalıkları bulamayan Leanarda, yolunu kaybederek karanlık sularda boğulur. Leandra’nın ölümüne dayanamayan sevgilisi de kendini öldürür.

Bizans dönemiyle ilgili efsane de, eski Yunan hikayesindeki gibi 'acı son'la bitiyor. Falcılar, Bizans kralına, ‘Sevgili kızın, yılan sokmasından ölecek’ diye, kötü bir haber veriyor. Kral, kızını yılan sokmasın diye, Kız Kulesi’nin bulunduğu kayalıklar]]>